Kontrollen av tungtransport blir mer og mer morderne

Kontroll på fartsskriver

Elektroniske hjelpemidler som bærbar PC har gjort at kontroll ute på vegen og i transportbedriftene har blitt mer effektive. Man kobler en PC direkte til skriverenheten (fartsskriveren) i bilen eller lese av innholdet sjåførkortet i gjennom en spesiell kortleser. Da vil de aktuelle data kunne behandles effektivt i egne programmer.

Fartsskriveren i kjøretøyet registrerer kjøretøyets aktivitet de siste 365 dagene innen følgende områder:

 • Kjøretid og hviletid til alle sjåførene som har brukt sjåførkort og som fører kjøretøyet.
 • Hvilke sjåfører som har kjørt, forutsatt at sjåførene har brukt sjåførkort.
 • Hvilken hastighet kjøretøyet har hatt siste 24 timer.
 • Om kjøretøyet er brukt uten et sjåførkort.
 • Hendelser hvor kjøretøyet har raskere enn hastighetsbegrensningene skulle tilsi.
 • Stedsplassering for start og stopp for hver tur.
 • Kilometerstand for start og stopp for hver tur.
 • Manuelt registrerte data.
 • Bruk av sjåførkort, verkstedkort, kontrollkort og bedriftskort.
 • Klokkejustering.
 • Strømbrudd og andre uregelmessigheter.

Skal du utføre kontroll av kjøretid og hviletid med digital fartsskriver, må kontrolløren ha et kontrollkort. Kontrolløren må gjennomføre nødvendig opplæring og deretter søke om kontrollkort på en trafikkstasjon dersom vedkommende vil ha kontrollkort.

Disse dataene lagrer sjåførkortet i minst de siste 28 dagene (kan hentes av etat og bilverksted)

 • Kjøretid og hviletid til kortets bruker.
 • Hvilken bedrift sjåføren har kjørt for.
 • Hvilket kjøretøy sjåføren har ført til enhver tid.
 • Stedsplassering for start og stopp for hver tur.
 • Kilometerstand for kjøretøyet når sjåførkortet satt inn og ut.
 • Noen manuelt registrerte data.